< Portfolio /

Björns vertikala trädgård

 

Kortfilm gjord av Stockholm Stad i samband med montage av etapp 2, våren 2015.

Länk till filmen med fransk text

Länk till filmen med engelsk text

Hitta hit

Klicka på kartan för att öppna i Google maps.

Naturens hällmark som husfasad

Växtvägg, vertikal trädgård, gröna fasader - det finns många namn på konceptet som ännu inte har blivit vanligt i Sverige. Detta beror inte minst på vårt kalla klimat där många bladväxter vissnar ner under hösten. I Björns trädgård invid Medborgarplatsen i Stockholm, har en vägg med sk butongelement monterats. Läs mer om Butong här.

 

Till skillnad från de mer konventionella växtväggarna där svarta filtfickor är vanliga, är det meningen att hela väggen inte ska vara heltäckande med vegetation. Den grå prickmönstrade butongen är en lika viktig del av fasaden. I väggen finns bon för pollinerare såväl som föda i blommornas nektar.

 

Växtväggen i Björns trädgård är ett pilotprojekt för att utveckla ekosystemtjänster på stadens fastigheter. SEs har ansvarat för framtagning av växtförslag, produktion av mikropluggplantor samt genomförande av plantering och efterföljande skötsel. Allt arbete har gjorts i nära samarbete med Lars Höglund och Staffan Snis på Butong.

 

Beställare: Fastighetskontoret Stockholm. 2014- 2015. Etapp 1 byggt senhöst 2014, etapp 2 tidig vår 2015.

Följ Björns vertikala trädgård på Facebook.

Tunnelbana: Medborgarplatsen, uppgång Björns trädgård. Väggen syns direkt till höger när du kommer ut på gatan.

©SEs landskap 2016    sofia@eskilsdotter.se    Tel 070-456 6446