< Portfolio /

Brf Hamder - Vretgränd

I samband med ombyggnationen av Uppsala resecentrum, köpte Uppsala kommun tillbaka den del av Vretgränd som sedan 60-talet ägts av bostadsrättsföreningarna intill, och som sedan dess varit stängd för utomstående. Detta köp var avgörande för att kunna skapa ett helt nytt gång- och cykelstråk öster om stationsbyggnaden. Utöver ekonomisk ersättning ingick även en ny avgränsning, i form av mur, smidesarbeten, pergola och planteringar. Den bostadsrättsförening som var mest påverkad av ombyggnationerna, brf Hamder, beslutade att samtidigt se över hela sin bostadsgård, dvs. även den inre del som inte bekostades av kommunen. I uppdraget åt brf Hamder (förslagshandling, bygghandling, skötselplan) var jag ansvarig arkitekt (anställd på White). I SEs landskap har mitt engagemang för brf Hamder fortsatt genom årliga uppföljningar för att säkerställa växtlighetens utveckling.

 

Beställare: HSB Brf Hamder

Byggnation 2007-2009, uppföljning skötsel/kompletterande plantering 2010-

©SEs landskap 2016    sofia@eskilsdotter.se    Tel 070-456 6446