Om

Foto Patrik Söderman

SEs landskap är ett konsultföretag med fokus på gestaltning med växter i offentliga miljöer. Hållbar dagvattenhantering och ekologiska samspel är en självklar del i detta, liksom utformning av växtbäddar, val av växter samt olika typer av frågor kring utförande och drift.

SEs landskap drivs av mig, Sofia Eskilsdotter. Jag är landskapsarkitekt och har tidigare arbetat på White arkitekter i Uppsala. Jag har inga anställda utan arbetar uteslutande i konstellationer med andra små och stora företag. Läs mer under Samarbeten.

Vid sidan av SEs landskap undervisar jag på SLUs landskapsarkitektprogram i Uppsala. Jag är bland annat ansvarig för kurserna i växtkännedom och växtbiologi.

Min drivkraft är möjligheten att bidra till det faktiska genomförandet av platser och miljöer som verkligen fungerar långsiktigt, ur såväl ett ekologiskt, ekonomiskt som ett socialt perspektiv.

Min energi får jag från samarbetet med andra engagerade, kunniga och kreativa personer.

> Cv

+46 (70) 4566446

sofia@eskilsdotter

©SEs landskap 2016    sofia@eskilsdotter.se    Tel 070-456 6446