Privata trädgårdar

 < Portfolio /

Eftersom SEs har ett stort fokus på offentliga miljöer har det endast blivit ett fåtal privata trädgårdar genom åren. Dessa trädgårdar har dock spelat en stor roll som testpiloter för de lösningar som SEs gjort i andra projekt.

 

Detta gäller inte minst den egna trädgården i Knivsta.

 

Foto. Nejra Lagumdzija

©SEs landskap 2016    sofia@eskilsdotter.se    Tel 070-456 6446