Samarbeten

Att integrera växtlighet och vatten i en komplex stad kommer alltid att vara en utmaning. Det är mycket som ska kunnas och ingen klarar sig på egen hand.

I följande företag, kommuner etc, hittar du en del av de personer som jag samarbetar med. Om du vill veta mer om vem, när och hur, hör gärna av dig.

 

Dagvattenguiden är en samlingsplats för den nationella kunskapen om dagvatten och dagvattenhantering. Förutom en omfattande kunskaps- och produktdatabas hittar du bl.a. en expertpanel där jag är med.

Jag sitter i styrelsen för Scandinavian Green Roof Association SGRA. Augustenborgs botaniska takträdgård är en av verksamheterna som SGRA står bakom. Läs mer här.

©SEs landskap 2016    sofia@eskilsdotter.se    Tel 070-456 6446