< Portfolio /

Slussen

SEs är underkonsult (2012-) åt White arkitekter med ansvar för växtgestaltning och utveckling av tekniskt system för växtbäddar, inklusive samordning av dagvattenhantering gentemot övriga konsulter. SEs började sin medverkan som anställd på White arkitekter när deras uppdrag startade 2010.

 

Den största delen av SEs arbete gäller den nya Katarinaparken som skapas genom att Stadsgårdsleden däckas över.

 

Läs mer på White arkitekters projektsida för Slussen.

©SEs landskap 2016    sofia@eskilsdotter.se    Tel 070-456 6446