< Portfolio /

Stockholms Stads dagvattenvägledning

I mars 2015 antog Stockholms Stad en ny och mer ambitiös dagvattenstrategi. Denna strategi innehåller riktlinjer för hur man ska nyttja och ta hand om dagvatten på ett mer uthålligt sätt i både ny och befintlig miljö.

 

Som ett komplement till strategin håller en vägledning på att tas fram. Denna omfattar bland annat metodik, faktaunderlag för dagvattenberäkningar samt en exempelsamling för dagvattenhantering på kvartersmark.

 

Beställare: Stockholm Vatten

Konsultgrupp: WRS (Jonas Andersson m.fl.), Urban Water (Gilbert Svensson), SEs landskap, My Laurell, VIÖS (Örjan Stål)

Uppdraget startade i juni 2014 och beräknas vara färdigt i början av 2016.

 

Stockholms dagvattenstrategi

Stockholm Vatten

©SEs landskap 2016    sofia@eskilsdotter.se    Tel 070-456 6446