< Portfolio /

Uppsala trädhandbok

Att få gamla och nya träd att växa i staden

Uppsalas trädhandbok är framtagen i samråd med Stockholms stad på initiativ av Fritids- och naturkontoret, Uppsala kommun. Skriften är vidareutvecklad från publikationen ”Växtbäddar i Stockholms stad” med syfte att sprida kunskap om stadsträdens förutsättningar till alla som arbetar med planering, anläggning och förvaltning.

 

Faktamässigt baserar sig handboken dels på resultat från vetenskapliga studier gällande träd, mark och teknisk infrastruktur och dels på mångårig praktisk erfarenhet gällande studier av träds rotsystem i stadsmiljö.

 

Arbetsgrupp

Rita Engberg, Fritids- och naturkontoret, Uppsala kommun

Sofia Eskilsdotter, White arkitekter AB, Uppsala

Alf Orvesten, LAND Arkitektur AB

Örjan Stål, VIÖS AB

 

Projektet genomfördes 2009-2011

 

©SEs landskap 2016    sofia@eskilsdotter.se    Tel 070-456 6446